Het Wij-depad VZW - Doel

Officiële opening donderdag 30 maart 2017 14u !

We verwelkomen U vanaf 14u met een hapje en drankje. Na het officiële moment gaan we het Wij-Depad inwandelen. Nadien is er uiteraard tijd voor vragen e.d.

 Persbericht

Het Wij-depad vzw is een initiatief van ’t Silsomhof en is gericht op personen met een mentale of fysieke beperking. De vzw staat in voor het aanleggen en het onderhouden van wandelwegen, specifiek gericht op het toegankelijk maken van landbouw en natuur voor deze doelgroep.  Er worden rondleidingen op maat georganiseerd waarin het contact met boerderijdieren en de natuur centraal staat. Op deze manier kan iedereen hier optimaal van genieten. 

Meer info over de bezoeken vindt u hier.

De aanleg van het Wij-depad werd gefinancierd met behulp van een crowdfunding. Heel veel verschillende mensen hebben hiertoe hun steentje bijgedragen. Waarvoor dank ! Onderstaande bedrijven deden ook hun duit in het zakje: