Best verkochte producten

 • Rundsburger Silsom
  Hamburger rund Silsom

  Verpakt per 2 stuks, 150g/stuk Vacüum verpakt Diepgevroren Bevat 100%...

  € 4,78
 • Gemengd gehakt Silsom
  Gehakt gemengd Silsom

  +/- 500g Vacüum verpakt Diepgevroren Bevat 50% rundsgehakt en 50%...

  € 6,19
 • Gemengd gehakt Belgisch witblauw
  Gehakt gemengd BWB

  +/- 500g Vacüum verpakt Diepgevroren Bevat 40% rundergehakt en 60%...

  € 5,35
 • Kipfilet
  Kipfilet

  Kipfilet, biologisch, verpakt per 2 stuks (350-400g/verpakking),...

  € 11,74
 • Chipolata Silsom
  Chipolata Silsom

  Verpakt per stuk, ong. 300g Vacüum verpakt Diepgevroren Bevat 50%...

  € 4,44
 • Hamburger Belgisch witblauw
  Hamburger BWB

  Verpakt per 2 stuks (+- 150g/stuk) Vacüum verpakt Diepgevroren Bevat 40%...

  € 3,64
 • Chipolata Duroc
  Chipolata Duroc

  Verpakt per 4 stuks, ong. 280g-300g Vacüum verpakt Diepgevroren Bevat...

  € 3,76
 • Ajuinburger Belgisch witblauw
  Hamburger ajuin BWB

  Verpakt per 2 stuks (150g/stuk) Vacüum verpakt Diepgevroren Bevat 40%...

  € 3,64

Informatie

Nieuwe producten

Gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN
Art. 1
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met ’t Silsomhof, Everaert Ann Eenmanszaak, Olmenhoekstraat 49, 3071 Erps-Kwerps.825.835.333. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING
Art. 2
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Ik bevestig mijn bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.
U kan een bestelling via e-mail (silsomhof@gmail.com) annuleren tot ten laatste 12u na het plaatsen van de bestelling.

AANSPRAKELIJKHEID
Art. 3
Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.

VERZAKINGSRECHT
Art. 4
Uit de aard van de verkochte modelcontracten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

BETALING
Art. 5
Betaling gebeurt steeds elektronisch via betaalkaart of cash bij afhaling of bij levering. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van afhalen of leveren.
BTW-tarief van 6% wordt toegepast op alle voedingsmiddelen.

UITVOERING
Art. 6
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt na afspraak. Na het plaatsen van uw bestelling nemen we binnen de 2 dagen contact met u op en wordt een afspraak gemaakt voor de afhaling of levering. In geval van vertraging in de uitvoering geeft dit geen recht op enige schadevergoeding.
Leveringsvoorwarden: zie levering
GESCHILLEN
Art. 7
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd.

BINDING
Art. 8
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Ik accepteer de Algemene voorwaarden onvoorwaardelijk.”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

EENZIJDIGE WIJZIGING
Art. 9
De algemene voorwaarden kunnen steeds eenzijdige door ’t Silsomhof aangepast worden. De prijzen van de producten kunnen steeds door ons gewijzigd worden. Bij het maken van de bestelling worden de producten in hoeveelheid per kg afgerekend. Zo heeft de klant steeds waar voor zijn geld. Deze bedragen kunnen dus licht afwijken van de vooropgestelde bedragen in de webshop.

PRIVACY
Art. 10
De gegevens die door de klant verstrekt worden, worden gebruikt voor volgende doeleinden:
- Het verwerken van de bestelling
- Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.
Volgende gegevens van klanten worden intern bewaard: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Wij zorgen voor een goede beveiliging van de gegevens en deze worden nooit doorgegeven aan derden.
De klant kan ten allen tijde de verstrekte gegevens wijzigen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.