Het Wij-depad vzw

Het Wij-depad vzw is een initiatief van ’t Silsomhof en is gericht op personen met een mentale of fysieke beperking. De vzw staat in voor het aanleggen en het onderhouden van wandelwegen, specifiek gericht op het toegankelijk maken van landbouw en natuur voor deze doelgroep.  Er worden rondleidingen op maat georganiseerd waarin het contact met boerderijdieren en de natuur centraal staat. Op deze manier kan iedereen hier optimaal van genieten. 

Dankzij dit pad kunnen ook minder mobiele bezoekers heel gemakkelijk contact maken met onze boerderijdieren.

Het pad is voor iedereen vrij toegankelijk op:

Woensdag en vrijdag: 13u - 19u
Zaterdag: 9u - 13u

De aanleg van het Wij-depad werd gefinancierd met behulp van een crowdfunding. Heel veel verschillende mensen hebben hiertoe hun steentje bijgedragen. Waarvoor dank ! Onderstaande bedrijven deden ook hun duit in het zakje: