Limousins & Orchideeën

Op 6 juni 2012 werd het startschot gegeven van het begrazingsproject in het Silsombos. Het Natuurpunt-Team van het Silsombos en 't Silsomhof vormen de ideale tandem.